Bezpieczny pobyt
w hotelu Alpin

Szanowni Goście,
wprowadziliśmy szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa zastosowanych w naszym obiekcie w związku z wirusem COVID-19.

BEZPIECZNY HOTEL

  JAKO JEDYNI WŚRÓD HOTELI I RESTAURACJI MIERZYMY TEMPERATURĘ WSZYSTKIM OSOBOM
 • Każdy z gości przed zakwaterowaniem ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu oraz temperatury ciała powyżej 37,5 gość hotelowy nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Taka osoba zostanie również poinstruowana o jak najszybszym skontaktowaniu się z lekarzem lub oddziałem zakaźnym.
 • DEZYNFEKCJA RĄK
 • W holu recepcyjnym, przy wejściu do restauracji, w ogólnodostępnych toaletach oraz na piętrach umieszczone są dozowniki z płynem do  dezynfekcji rąk.
 • W trakcie meldunku goście muszą zachować odpowiedni odstęp od recepcji (wyznaczone na podłodze).
 • STAŁA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
 • Części wspólne, w tym winda, toalety, klamki, poręcze, terminale płatnicze w Hotelu są regularnie dezynfekowane atestowanymi środkami dezynfekującymi.
 • W toaletach ogólnodostępnych zostały umieszczone instrukcje dotyczące mycia rąk oraz informacje o dezynfekcji, zostały również wyłączone suszarki nadmuchowe.
 • PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE
 • Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych, terminale zostały zabezpieczone folią, którą systematycznie zmieniamy.
 • Strefa minispa jest dokładnie dezynfekowana po każdym użyciu.
 • MASECZKI
 • W recepcji hotelowej goście mają możliwość zakupu maseczki ochronnej.


BEZPIECZNY POBYT

  SZCZEGÓŁOWA DEZYNFEKCJA POKOI PO KAŻDYM Z GOŚCI
 • Pokoje są dokładnie dezynfekowane, w tym wszystkie klamki do drzwi, okien, przełączniki światła, uchwyt krzesła, biurko, telefon i stoliki nocne.
 • WIETRZENIE POKOI
 • Pokoje są regularnie wietrzone, a sprzątanie odbywa się na życzenie gości podczas ich nieobecności.
 • W toaletach w pokojach zostały umieszczone instrukcje dotyczące mycia rąk.


BEZPIECZNE WESELA

  DEZYNFEKCJA SALI
 • Przed realizacją każdego przyjęcia okolicznościowego, w tym wesel szczegółowo dezynfekujemy salę.
 • Stawiamy na wietrzenie sali, po każdym wydarzeniu.
 • Obsługa pracuje w atestowanych przyłbicach ochronnych i rękawiczkach.


BEZPIECZNE KONFERENCJE I SZKOLENIA

  DEZYNFEKCJA SALI I CZĘŚCI WSPÓLNYCH
 • Przed realizacją każdej konferencji dział techniczny dezynfekuje stoły, krzesła, piloty, flipchart, markery i inne detale wyposażenia konferencyjnego.
 • Przed konferencją oraz po wietrzymy pomieszczenie. Zalecamy również wietrzenie sali w trakcie trwania konferencji.


BEZPIECZNI GOŚCIE

  DEZYNFEKCJA RĄK
 • Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia prosimy o mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz regularną dezynfekcję. Płyny do dezynfekcji rąk znajdują się w każdej części Hotelu.
 • W miarę możliwości prosimy gości o korzystanie z toalet w pokojach.
 • Prosimy o zachowanie dystansu min. 2 metry od pozostałych gości oraz korzystanie z windy pojedynczo (lub z osobami z którymi jest się zakwaterowanym w pokojach).


BEZPIECZNI PRACOWNICY

  MIERZENIE TEMPERATURY
 • Każdy pracownik ma mierzoną temperaturę przy wejściu do pracy. Pracownicy w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby nie zostaną dopuszczeni do pracy.
 • Personel systematycznie dezynfekuje swoje miejsca pracy. Pracownicy zostali przeszkoleni z procedur dotyczących dezynfekcji.
 • MASECZKI OCHRONNE
 • Wszyscy pracownicy pracują w maseczkach ochronnych, a kelnerzy dodatkowo w rękawiczkach.


Certyfikat sanitarny Zdrowy Hotel


Każdego dnia upoważniona osoba sprawdza oficjalne zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia odnośnie COVID-19.

W razie wszelkich pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Życzymy Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu!