Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

Coś poszło źle, wróć do formularza.

Polityka prywatności

Powrót
Drogi Kliencie,
Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Global sp. z o.o. z siedzibą w Szczyrku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000094775, NIP: 9372351746, Szczyrk, ul. Beskidzka 40, zwana dalej „ Hotelem Alpin”

Kontakt z Hotelem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:
iod.bielsko@onet.eu
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Hotel przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę.
Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
∙Imię i Nazwisko;
∙Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
∙Numer telefonu;
∙Adres e-mail;
∙Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
∙Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);
∙Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
∙Nr dokumentu tożsamości/PESEL;
∙Informacje dotyczące kraju zamieszkania;
∙Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;
∙Numer rezerwacji.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy

Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych ( obowiązek GUS i opłata klimatyczna-opcjonalnie).


W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
∙Imię i Nazwisko;
∙Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
∙Numer telefonu;
∙Adres e-mail;
∙Numer rezerwacji;
∙Ewentualnie numer rachunku bankowego jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;


W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
∙Imię i nazwisko;
∙Firma;
∙Adres zamieszkania lub adres siedziby;
∙Numer NIP;
∙Numer rezerwacji

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;


W celu badania satysfakcji z oferowanych usług, ulepszanie i modyfikacja naszych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
∙Adres e-mail;
∙Numer rezerwacji;
∙Imię i nazwisko;
∙Komentarze lub sugestie gości


Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);


W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
∙Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
∙Imię i nazwisko;
∙Adres e-mail;
∙Numer telefonu;
∙Adres IP


Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest zapewnienia wszelkim osobom przebywającym na terenie Hotelu bezpieczeństwa). Dane z monitoringu są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: ∙Imię i nazwisko; ∙Adres e-mail. Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności,

W przypadku gdy zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO) ; oraz , art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);


W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
∙imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
∙Adres zamieszkania (jeżeli został podany);
∙Numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany);
∙Adres e-mail;
∙Adres IP;
∙Numer rezerwacji

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich); W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Hotelu, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
∙Data i godzina odwiedzin strony;
∙Rodzaj systemu operacyjnego;
∙Przybliżona lokalizacja;
∙Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
∙Czas spędzony na stronie;
∙Odwiedzone podstrony;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);


W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej z gody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);


W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
∙Adres IP;
∙Data i czas serwera;
∙Informacje o przeglądarce internetowej;
∙Informacje o systemie operacyjnym


dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze stron należących do Hotelu. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest administrowanie stroną internetową);

Cookies

Hotel na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z tym co się u nas dzieje.

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Dbanie o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Więcej informacji w naszej polityce dotyczącej przetwarzania danych.