Dotacja UE


Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Podniesienie jakości i rozbudowa oferty turystycznej celem utrzymania konkurencyjności firmy.

Celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności firmy na rynku oraz umożliwienie jej dalszego rozwoju poprzez podjęcie działań w kierunku:


 • unowocześnienia bazy noclegowej,
 • wprowadzenia dodatkowych udogodnień dla gości hotelu,
 • wdrożenia na rynek nowej usługi w branży turystycznej,
 • wdrożenia rozwiązań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego,
 • wdrożenia rozwiązań przyjaznych środowisku.

Osiągnięcie w/w założeń możliwe będzie poprzez realizację inwestycji związanej z zakupem nowoczesnych urządzeń i wyposażenia.

Projekt przyczyni się do utrzymania miejsc pracy oraz wzrostu zatrudnienia.

Wartość projektu: 577 478,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 490 856,43 PLN"GLOBAL" Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzmocnienie odporności na czynniki losowe w branży hotelarskiej poprzez wdrożenie aplikacji umożliwiających bezkontaktową obsługę gości” w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie przez Hotel ALPIN innowacji procesowej w zakresie bezkontaktowej obsługi gości poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Efektem przedsięwzięcia będzie:


 • wzmocnienie odporności Firmy na wypadek kryzysów wynikających z epidemii chorób zakaźnych u ludzi,
 • zagwarantowanie ciągłości w świadczeniu usług hotelarskich,
 • poszerzenie grona odbiorców,
 • zwiększenie wartości sprzedaży.

W celu realizacji projektu niezbędne jest uzupełnienie posiadanych zasobów o:


 • mobilną aplikację hotelową,
 • aplikację interaktywnego menu,
 • zamki elektroniczne z Bluetooth,
 • laptopy,
 • tablety.

Wartość projektu: 154 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 131 070,00 PLN