Dotacja UE


Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Podniesienie jakości i rozbudowa oferty turystycznej celem utrzymania konkurencyjności firmy.

Celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności firmy na rynku oraz umożliwienie jej dalszego rozwoju poprzez podjęcie działań w kierunku:

  • unowocześnienia bazy noclegowej,
  • wprowadzenia dodatkowych udogodnień dla gości hotelu,
  • wdrożenia na rynek nowej usługi w branży turystycznej,
  • wdrożenia rozwiązań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego,
  • wdrożenia rozwiązań przyjaznych środowisku.

Osiągnięcie w/w założeń możliwe będzie poprzez realizację inwestycji związanej z zakupem nowoczesnych urządzeń i wyposażenia.

Projekt przyczyni się do utrzymania miejsc pracy oraz wzrostu zatrudnienia.

Wartość projektu: 577 478,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 490 856,43 PLN